Славко за Кобајаши Мару: Case-study за тоа како треба да изгледа еден беспрекорен роман!

Извонредно четиво кое останува во глава долго откако ќе се заврши. Приказна која вешто го…

Read MoreСлавко за Кобајаши Мару: Case-study за тоа како треба да изгледа еден беспрекорен роман!