Средба со читатели на Саемот на книга (14.04.2016)