Гостување на Зборче во Прилеп – (18.05.2024)

Фотографии од гостувањето на Зборче во Прилеп на 18.05.2024.