Гостување на Зборче во Велес – (11.05.2024)

Фотографии од гостувањето на Зборче во Велес на 11.05.2024.